Banská Štiavnica má najväčší betlehem na svete

Unikátne dielo ešte zďaleka nie je hotové – kedy sa tak stane, si netrúfajú odhadnúť ani jeho tvorcovia

 Za najväčší betlehem na svete sa dosiaľ považuje betlehem v Jindřichovom Hradci v Českej republike, čo potvrdzuje aj jeho zápis v Guinnessovej knihe rekordov. Pozostáva z 1 398 komponentov, ktoré sú zhotovené z rôzneho materiálu a časť z nich je pohyblivá. Tvorcovia tohto betlehemu použili rôzny materiál vhodný na modelovanie, ale aj papier, kartón alebo plech. No a v tom je podstatný rozdiel od väčšiny betlehemov, ktoré sa zhotovovali prevažne z dreva. 
 V Banskej Štiavnici a jej okolí má zhotovovanie betlehemov niekoľkostoročnú tradíciu. Zväčša postavy osôb, zvieratiek a ďalších komponentov sa vytvárali z dreva, no vyskytli sa aj betlehemy z papiera, prípadne maľované na papierové pásy. Štiavničania a návštevníci mesta sa počas vianočného obdobia môžu už niekoľko rokov s týmito nádhernými dielami ľudových umelcov stretať na výstave, ktorá sa koná v priestoroch štiavnického Starého zámku. No na Vianoce v roku 2007 mohli po prvý raz vidieť nádherný betlehem v „Galérii štiavnický betlehem“, ktorá sa nachádza len niekoľko metrov od Radničného námestia. Aj keď ešte stále je v štádiu dotvárania, v tomto roku dosiahol dĺžku 14 metrov, obsahuje vyše 500 postavičiek, z ktorých asi polovica je pohyblivá, podobne ako časť rozličných banských zariadení.
 Tvorcom tohto pozoruhodného diela, ktoré už v tomto roku do Banskej Štiavnice prilákalo stovky návštevníkov, je Ing. arch. Peter Chovan, ktorý – podobne ako aj ďalší spolutvorcovia – nie je rezbár,. „Hoci v mojom povolaní prevláda stavbárčina, k rezbárstvu ma to vždy priťahovalo. Mojím snom bolo vytvoriť väčšie kompozičné dielo a k jeho naplneniu prispelo aj to, že v posledných rokoch sa zaoberám aj spracovaním dreva. Priznám sa, že veľkou inšpiráciou pre mňa bol betlehem v Rajeckej Lesnej, no aj predovšetkým to, že Banská Štiavnica tam nie je, dokonca tam nie je ani len jedna stavba z nášho mesta, hoci máme viacero architektonických skvostov. Tak som sa rozhodol zhotoviť väčšie kompozičné dielo len o Štiavnici. A keďže betlehem je večná a vďačná téma, ktorá v ľudovej tvorbe siaha až kamsi do sedemnásteho storočia a v tejto tvorbe sa vždy odzrkadľovalo prostredie, v ktorom jej autori žili, rozhodol som sa práve pre betlehem,“ začína svoje rozprávanie P. Chovan.
 Banská Štiavnica je doslova nevyčerpateľným zdrojom pre stvárnenie rôznych historických udalostí, tradícií, historických stavieb, ale aj postáv, ktoré tu pôsobili. Samozrejme, dominujú baníctvo a jeho tradície. „Pre zhotovenie betlehemu som sa rozhodol so svojím synovcom začiatkom januára 2007. Neskôr sme pribrali dvoch mladých ľudí. Sú tiež len nadšencami rezbárstva, čiže amatéri, ktorí sa prispôsobili môjmu štýlu práce a predstave, ako by toto rezbárske dielo malo vyzerať. Výsledkom našej intenzívnej práce bolo, že prvú časť sme mohli verejnosti predstaviť už v decembri toho istého roku. Na biblických postavách, ktoré sú umiestnené pred galériou, sme pracovali až do posledných hodín pred otvorením,“ pokračuje P. Chovan.
 V dolnej časti dominuje baníctvo a dobývanie rúd podľa stredovekého učenca Agrikolu, ktorý baníctvo zdokumentoval aj v iných baníckych mestách. V ďalších častiach možno vidieť architektúru mesta. Dominuje Kalvária, a samozrejme, aj tradície so „šachtágom“ či salamandrovým sprievodom, v ktorom nájdeme celú plejádu postáv a postavičiek z vtedajšieho obdobia. V ďalšej časti autori predstavili mesto v období tureckého obliehania, ktoré značne ovplyvnilo vybudovanie obranného systému Štiavnice. „Štiavnický betlehem je stále v štádiu tvorenia, ktoré bude pokračovať rozširovaním pohyblivých častí, predstavením remesiel a časti vodohospodárskeho systému, kde bude dominovať obec Štiavnické Bane, to by sme chceli vytvoriť v tomto roku. Kedy sa nám dielo podarí dokončiť, to si netrúfam povedať,“ prezradil nám Peter Chovan. 
 Podľa záznamov v návštevnej knihe „Galérie štiavnický betlehem“ okrem záujemcov zo Slovenska si ho na internete našli Poliaci, Maďari, Angličania, Američania, Japonci, Austrálčania, medzi ktorými boli prevažne Slováci žijúci v týchto štátoch, ale aj návštevníci z Južnej Kórey či Thajska. A tak možno s radosťou konštatovať, že v budúcnosti do Banskej Štiavnice budú prichádzať ďalšie stovky návštevníkov aj pre toto unikátne dielo. Samozrejme, vďaka pozoruhodnej aktivite podnikateľa Petra Chovana a mladých nadšencov, ktorí sa na tomto diele podieľajú bez toho, že by dosiaľ boli niekoho žiadali o akúkoľvek pomoc.

Text a foto: Jozef RUSŇÁK

Typ článku: 
Vydanie číslo: 
Rok vydania: