Pomocná ruka pre týrané ženy a ich deti

V Košiciach začali rokovať o vybudovaní bezpečného ženského domu

 Ľudsko-právna mimovládna organizácia Fenestra z Košíc a mesto Košice začali rokovať o vybudovaní bezpečného ženského domu v Košiciach, ktorý poskytne dočasne stratený domov ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. 
„Bezpečný ženský dom by mal poskytovať okrem „strechy nad hlavou“ ženám trpiacim násilím a ich deťom aj komplexnú starostlivosť, ktorá odráža ich špecifické potreby. Iba tak sa môžu postupne uzdraviť z tráum a ďalších dôsledkov násilia, ktoré v minulosti zažili. Bez komplexnej starostlivosti majú oveľa menšie možnosti vyrovnať sa s bolestnými zážitkami a začať nový život bez násilia,“ vysvetľuje riaditeľka Poradenského centra Fenestra Dušana Karlovská. 
 Zariadenia takéhoto typu, ktoré poskytujú krízovú pomoc, dlhodobé poradenstvo a podporu vo všetkých záležitostiach, spojených so skúsenosťou s násilím (právne záležitosti, otázka bývania a zamestnania, terapia) fungujú v zahraničí už takmer 30 rokov. Na Slovensku bezpečné ženské domy, spĺňajúce minimálne európske štandardy, chýbajú. Zriadenie Bezpečného ženského domu, v ktorom by ženy, trpiace násilím a ich deti našli pomoc, ktorá im umožní vyrovnať sa s traumatickou skúsenosťou, ukončiť násilie, opätovne nadobudnúť sebaúctu a začať samostatný a nezávislý život vníma preto terajšie vedenie mesta Košice ako výzvu. 
 „V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice máme zatiaľ len Krízové stredisko pre deti, pričom zo zloženia obyvateľstva nášho mesta vyplýva, že z počtu 234 596 obyvateľov tvoria 51,5 percenta ženy a dievčatá. Z výsledkov reprezentatívneho prieskumu násilia páchaného na ženách z roku  2008 pritom vyplýva, že každá piata žena na Slovensku, ktorá má v súčasnosti partnera, zažila z jeho strany násilné správanie. Ak tento údaj premietneme na počet obyvateliek Košíc, tak násilie zo strany súčasného partnera zažilo približne 25 613 žien, čo je každá piata obyvateľka Košíc. Ponuku občianskeho združenia Fenestra z Košíc zriadiť zariadenie, v ktorom nájdu pomocnú ruku ženy a deti, ktoré ju v našom meste – vychádzajúc pritom nielen z prieskumu, ale najmä analýzy činnosti Fenestry – naliehavo potrebujú, vnímam skutočne ako výzvu a záväzok,“ uviedol v tejto súvislosti námestník primátora mesta Košice Marek Vargovčák. Samospráva chce byť v rozbiehajúcom sa procese nápomocná najmä pri hľadaní priestorov pre zriadenie bezpečného ženského domu a získaní finančných prostriedkov. 
 „Našim cieľom je otvoriť bezpečný ženský dom spĺňajúci minimálne európske štandardy. Za najväčšiu výzvu považujeme nájsť mechanizmus  na kontinuálne financovanie prevádzky bezpečného ženského domu a všetkých potrebných služieb z verejných zdrojov. Veríme, že mesto Košice bude nápomocné pri oslovovaní ďalších partnerov na regionálnej aj národnej úrovni,“ uviedla Jana Oleárniková z Fenestry. 

Lucia MIHOKOVÁ,
hovorkyňa mesta

Typ článku: 
Vydanie číslo: 
Rok vydania: