Pre problémy s parkovaním sa predlžuje čas príchodu k pacientovi

Ján Šteso, gen. riaditeľ záchrannej služby:

Presnosť nie je len výsadou kráľov, ale spolu s precíznosťou a rýchlosťou predstavuje to, čo operatívne ponúkajú záchranári. S generálnym riaditeľom spoločnosti Falck Záchranná, a. s., Mgr. Jánom Štesom sme sa rozprávali o ich etablovaní v mestách a obciach, kde majú svoje záhranné stanice.

Falck je súčasťou siete záchranárov. Postupne ste sa udomácnili v mestách a obciach, kde máte svoje záchranné stanice. Ako sa vám spolupracuje so samosprávami?
- Naša spoločnosť na Slovensku prevádzkuje 91 staníc v obciach a mestách a pokrýva vyše 33 % územia krajiny v regiónoch východného, severného a južného Slovenska, v Trnave, v Bratislave a okolí. Pri každom zriaďovaní stanice a hľadaní priestorov pre našu záchrannú službu sa vždy najskôr obraciame na príslušnú samosprávu. Zároveň v mnohých obciach a mestách navštevujeme základné a stredné školy, škôlky, kde ľuďom prezentujeme ukážky práce záchranárov, naše ambulancie záchrannej zdravotnej služby a podobne. S veľkým ohlasom sa stretávame najmä u detí. Zároveň poskytujeme profesionálne kurzy prvej pomoci. Pre mestá a obce zároveň zabezpečujeme kultúrne, športové a iné spoločenské podujatia.

Čo im ponúkate na spoluprácu?
- Do budúcna budeme veľmi ochotne spolupracovať aj pri hromadných nešťastiach a katastrofách alebo pri situáciách, ktoré ohrozujú zdravie a život občanov. V týchto prípadoch vieme promptne zabezpečiť záchrannú službu v spolupráci s ďalšími zložkami integrovaného záchranného systému.

Prevádzkujete sieť rýchlej lekárskej pomoci a sieť rýchlej zdravotnej pomoci. Aký je medzi nimi rozdiel?
- Existujú dva druhy posádok záchrannej zdravotnej služby: rýchla lekárska pomoc (RLP) a rýchla zdravotná pomoc (RZP). Trojčlennú posádku RLP tvorí lekár, záchranár a vodič-záchranár. Dvojčlennú posádku RZP tvorí záchranár a vodič-záchranár. Oba typy posádok majú k dispozícii rovnakú medicínsku techniku, rozdiel je v odborných kompetenciách pri kontakte s pacientom, pretože lekár má väčšie možnosti podania liekov.

Dlhoročnú históriu obcí tvoria dobrovoľné hasičské zbory. Hľadáte si k sebe cestičky?
- Predovšetkým spolupracujeme s profesionálnym Hasičským a záchranným zborom SR. Do našej skupiny patrí aj spoločnosť Falck Fire Services, a. s., ktorá prevádzkuje závodné hasičské útvary na Slovensku a v zahraničí. Zároveň podporujeme aj dobrovoľné hasičské zbory. Na Záhorí sponzorujeme detský hasičský zbor. Spoločnosť Falck Academy v uplynulom období oslovila s ponukou kurzov pre zložky integrovaného záchranného systému aj množstvo dobrovoľných hasičských zborov na Slovensku. Veríme, že čoskoro nadviažeme s nimi spoluprácu.

Osobitným problémom pri záchranných prácach je nedostupnosť a zložitý terén či chaotické parkovanie pri panelákoch. Diskutujete s radnicami o tom, ako tento problém riešiť?
- Prioritou je vždy pacient a záchrana jeho zdravia a života. Parkovanie je celoslovenským problémom, ktorý komplikuje prácu všetkým zložkám integrovaného záchranného systému, teda nielen záchranárom, ale aj hasičom a polícii. V prípade, že záchranári nemajú prejazdnú cestu, sú nútení ísť napríklad po chodníku alebo po trávnatých plochách. Pre problémy s parkovaním sa zároveň predlžuje čas príchodu ku pacientovi.

Samospráva je najväčším zriaďovateľom aj zamestnávateľom v oblasti školstva. Čo robíte pre to, aby učiteľky v materských školách a pedagógovia v základných školách vedeli operatívne a kvalitne podať prvú pomoc?
- Veľmi dôležité v tomto smere sú dva významné projekty, ktoré pomáhajú pri vzdelávaní učiteľov v školách a škôlkach pod názvom Bezpečné škôlky a Bezpečné školy. Našou spoločnou snahou je už v útlom veku informovať žiakov a deti o potrebe ovládať základné úkony, ktoré vedia zachrániť ľudský život. Dcérskou spoločnosťou Falck Záchranná, a. s., je Falck Academy, s. r. o., ktorá poskytuje kurzy prvej pomoci na najvyššej kvalitatívnej úrovni. Tieto kurzy vykonávajú výlučne naši kolegovia, profesionálni záchranári a lekári, teda ľudia, ktorí sa živia poskytovaním neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Tieto školenia sú šité na mieru a akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR. Falck Academy poskytuje kurzy prvej pomoci podľa požiadaviek klienta, ktoré môžu byť zamerané aj na detského pacienta. Pri napĺňaní týchto aktivít sa naši záchranári a inštruktori prvej pomoci z Falck Academy periodicky zúčastňujú na rôznych besedách, branných cvičeniach a podujatiach. Prezentujú ukážky profesionálnych záchranárov a prostredníctvom modelových situácií deti oboznamujú s poskytovaním prvej pomoci. Naši inštruktori hravou formou upozorňujú na číhajúce nebezpečenstvo pri rôznych aktivitách a činnostiach, s ktorými sa deti môžu stretnúť. Pri osvete spolupracujeme s ďalšími zložkami integrovaného záchranného systému, teda s hasičmi a políciou.

Vaše zásahy v zime častokrát súvisia aj so zle upravenými chodníkmi a cestami. Upozorňujete nejakým spôsobom samosprávy na neodhrnutý sneh, prípadne poľadovicu na ich cestách a verejných priestranstvách? Koľko zásahov v zimnom období súvisí s poľadovicou v uliciach?
- Naša spoločnosť veľmi úzko spoluprcuje so samosprávou, vzájomne si vychádzame v ústrety. Každá posádka záchrannej zdravotnej služby upozorňuje príslušnú samosprávu prostredníctvom Krajského operačného strediska na nezjazdnosť ciest a možné riziká. Približne 5 až 10 percent všetkých výjazdov našich posádok v zimnom období súvisí s poľadovicou alebo neupraveným povrchom ciest a chodníkov.

Michal KALIŇÁK, politológ

Doplnenie informácie k rozhovoru „Pre problémy s parkovaním sa predlžuje čas príchodu k pacientovi“ v ON č. 1-2/2011

V spomínanom rozhovore na otázky o záchrannej službe odpovedal Mgr. Ján Šteso, ktorý v čase prípravy rozhovoru bol generálnym riaditeľom spoločnosti Falck Záchranná, a. s., ku koncu roka bol však z tejto funkcie odvolaný. A keďže ani internetová stránka spoločnosti Falc Záchranná ešte v januári túto zmenu nezaznamenala, rozhovor sme uverejnili. Všetky informácie, ktoré nám J. Šteso povedal, sú však platné.
Redakcia

Typ článku: 
Vydanie číslo: 
Rok vydania: