Projekt e-pay kariet - len aby sa z neho nestal príbeh o hľadaní pilota

Projektu, ktorý ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predstavilo pred rokom a pôvodne sa mal ešte začať v lete minulého roka hrozí, že sa stane mŕtvo narodeným dieťaťom

Podľa pôvodných plánov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa mal projekt zavedenia tzv. e-pay kariet pilotne rozbehnúť ešte v lete minulého roku. V prvom roku sa mal odskúšať v piatich obciach. Následne by sa potom každého pol roka do projektu zapájalo ďalších 5 obcí a v roku 2014, keď sa malo (nebyť predčasných volieb) končiť regulárne volebné obdobie súčasnej vlády, už dávky v hmotnej núdzi mali prostredníctvom e-pay kariet dostávať všetci poberatelia pomoci v hmotnej núdzi. Projekt e-pay kariet by mal v prvom roku – teda počas pilotnej prevádzky – vyjsť na 100-tisíc eur a v nasledujúcich troch rokoch dovedna na 3 693 600 €.
Hlavným cieľom projektu - ako tvrdilo ministerstvo práce, keď projekt v januári 2011 predstavovalo, je naučiť ľudí odkázaných na sociálne dávky lepšie hospodáriť s finančnými prostriedkami. Zavedenie e-pay kariet súčasne malo pôsobiť ako efektívny nástroj proti úžere, nemilosrdne ukrajujúcej z neveľkého koláča ľudí v hmotnej núdzi. Pre samosprávy obcí a najmä terénnych sociálnych pracovníkov mala byť e-pay karta navyše nástrojom kontroly využívania sociálnych dávok. A aby peniaze šli na účel, na ktorý sú určené, držiteľom kariet sa malo z dávok zamedziť v nakupovaní tabakových výrobkov či alkoholu.

Rezort čaká na výsledky verejného obstarávania

V máji minulého roku však rezort sociálnych vecí názor zmenil - blokovanie nákupu určitých komodít by vraj systém neúmerne predražilo. Obmedzenia padli a tak zo svojho druhu sociálnej platobnej karty sa stala fakticky bežná platobná karta. Stanovenie denných limitov na platby cez e-pay karty by sa malo dotknúť len tých poberateľov dávok v hmotnej núdzi, pri ktorých sa využíva inštitút osobitného príjemcu. Ináč spôsoby hospodárenia s dávkami, nákupy či získavanie zručností ako hospodáriť s peniazmi - to mala byť parketa pre terénnych sociálnych pracovníkov, pracovníkov komunitných centier a sociálnych pracovníkov miest, obcí a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
V auguste toho istého roku ministerstvo prostredníctvom štátnej tajomníčky Lucie Nicholsonovej už sľubovalo, že meškajúci projekt spustia najneskôr začiatkom roku 2012 - čaká sa len na výsledky verejného obstarávania na dodávku e-pay kariet, ktoré rezort vyhlásil v júni 2011. Predpokladanú hodnotu zákazky, ako je známe, rezort vyčíslil na 3,98 mil. eur bez DPH a ministerstvo by malo s víťazom uzatvoriť zmluvu na šesť rokov. A začína sa hovoriť aj o úsporách štátu, ktorý by na zavedení e-pay kariet ročne podľa ministerstva mal získať približne štvrť milióna eur. Úsporu finančných prostriedkov štátu oproti súčasnosti, hoci v nešpecifikovanej výške, potvrdzuje aj Daniela Šulcová z mediálneho odboru ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, keď na našu otázku odpovedá, že „výsledná cena ponúkaného riešenia v súťažnom dialógu by mala byť podstatne nižšia ako v súčasnosti vynakladané finančné prostriedky pri zvýšení kvality".
Podľa prvotných prísľubov ministerstva mal projekt v pilotných obciach už bežať, alebo sa aspoň rozbiehať. Realita je však iná. Karty dosiaľ v obciach nie sú a starosta obce Sveržov v Bardejovskom okrese Pavol Ceľuch, ktorá je jednou z obcí vybraných do pilotného projektu, o ňom v podstate vie len to, čo sa prečíta respektíve odpozerá v médiách.

Zapojeným samosprávam chýbajú priebežné informácie

„Až začiatkom februára sme dostali list od štátnej tajomníčky ministerstva Lucie Nicholsonovej, že prebieha výberové konanie. Mal som ale pocit, že to bola reakcia na nejaký podnet z tlače, pretože dovtedy s nami skoro vôbec nekomunikovali o tom, ako prebieha výberové konanie, či už je známy víťaz výberového konania a čo sa vôbec sa urobilo. Nevieme absolútne nič. V liste sa iba píše, že výberové konanie prebieha. Len z bardejovskej miestnej televízie som sa dozvedel, že niekedy v marci by údajne malo byť vyhodnotenie výberového konania."
Či to tak bude, nie je jasné ani z odpovede Daniely Šulcovej. Uvádza v nej len toľko, že verejné obstarávanie na projekt e-pay kariet pokračuje podľa plánu. „V súčasnosti prebieha súťažný dialóg s uchádzačmi. Komisia zriadená na vyhodnotenie doručených návrhov technických riešení hodnotí návrhy jednotlivých riešení. Po ukončení dialógu s uchádzačmi bude známe riešenie, ktoré majú uchádzači oceniť (ponúknuť cenu riešenia zahrňujúcu všetky náklady na vybudovanie aj prevádzku systému na celé požadované obdobie). Následne prebehne elektronická aukcia. Po uplynutí zákonných lehôt môže dôjsť k podpísaniu zmluvy," odpovedala na našu otázku.

Starosta Sveržova v e-pay kartách vidí nástroj proti úžere

Projekt e-pay kariet sa ináč sveržovskému starostovi P. Ceľuchovi, ktorý má za sebou kus dobrej práce s miestnou rómskou komunitou, pozdáva: „Stotožňujem sa s ním, pretože v tom vidím určitý nástroj boja proti úžerníctvu, či boja proti - povedal by som - flákačstvu tých, ktorí poberajú sociálne dávky. Nehovorím, že sa e-pay kartami úžerníctvo vyrieši, ale v každom prípade sa úžerníkom situácia sťaží. Ak s tým nebudeme zápasiť a ničnerobením im to budeme uľahčovať, úžera bude rásť ako burina. Ani burinu nevykynožíte, ale môžete jej brániť rásť," mieni starosta.
Nie je však naklonený pôvodne plánovanému obmedzeniu nákupov určitých tovarov, ako je napríklad alkohol a cigarety. „Nesúhlasím s takýmito obmedzeniami, pretože potom sa stane to, že si ľudia kúpia, povedzme, múku, a za drahé peniaze ju budú meniť bohvie s kým hoci za cigarety. To je ale parketa pre terénnych pracovníkov, aby ustrážili, čo sa nakupuje na e-pay karty." Podľa neho má obec v rukách nástroje na to, aby zamedzila takémuto správaniu.

Rozhodnutia od úradníckeho stola veci nepomôžu

S pochopením sa u sveržovského starostu nestretol ani postoj poslanca NR SR za Smer-SD a podpredsedu Výboru NR SR pre sociálne veci Branislava Ondruša, ktorý 12. januára t. r. vyzval ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefa Mihála, aby zastavil tender na pilotný projekt e-pay kariet.
„Rád by som sa pánom Ondrušom stretol a porozprával na túto tému, pretože to zasa bude nejaké rozhodnutie od stola úradníka, ktorý síce môže byť dobrým odborníkom - nechcem sa ho dotknúť - ale prax je prax. Ja nie som odborníkom, ale mám skúsenosti z praxe," hovorí starosta obce, ktorá sa vskutku môže hrdiť dobrými výsledkami práce s rómskou komunitou. Napokon, aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa Sveržov dostal medzi pilotné obce projektu: „Vybrali nás ako menšiu obec, v ktorej je aj menej ľudí odkázaných na e-pay karty. Ale máme aj dobré výsledky v práci s Rómami. Ťažko mi je seba samého alebo vlastnú obec chváliť, ale vybrali nás práve pre to, že to vieme s nimi ukočírovať," mieni starosta.

Ministerstvo sľubuje projekt pripraviť do volieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sľubuje, že urobí všetko preto, aby sa projekt e-pay kariet stihol pripraviť už do volieb, teda do 10. marca 2012, čo nám potvrdila aj D. Šulcová.
„Budem rád, ak sa projekt spustí. Máme spôsob i nástroje na to, aby sme vedeli ustrážiť finančný pohyb na kartách. Len nám treba dať terminály či už na úrad alebo do obchodov, pretože u nás terminály nie sú," hovorí starosta Pavol Ceľuch.
Odpovede na otázku koľko obcí/miest je do projektu v súčasnosti zapojených, sme sa na ministerstve nedopátrali. „Žiaľ, ani túto informáciu nemôžeme zverejniť, a to z dôvodu, že už sa raz odvážnym starostom, ktorí chceli byť zapojení do projektu, vypomstilo predčasné medializovanie ich záujmu o účasť. Ktoré obce sa zapoja do projektu zverejníme až tesne pred jeho rozbehnutím,“ reagovalo ministerstvo.

Tereza LJUBIMOVOVÁ

Typ článku: 
Vydanie číslo: 
Rok vydania: